Szabadkeresztény Egyház

Alapszabálya

1.§ Az Egyház


2.§ Általános rendelkezések

Az egyház nevének hétköznapi rövidítése: Szabker Egyház

Az Egyház székhelye: 4026 Debrecen, Mester utca 24.

Nyilvántartási szám: 01-10-0000008

       (A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.389/2020/6 határozat szám alatt)

Képviselő: Dr. Lakatos Péter Püspök

       Gere József Püspök helyettes

Mind egyházi, mind világi hivatalos fórumokon az Egyház képviseletét a mindenkori Püspök látja el. Képviseleti joga általános és önálló. Akadályoztatás esetén helyettese teljes jogkörrel, meghatalmazással képviselheti az Egyházat. Az Egyház lelkészi igazolvánnyal látja el pásztorait, vezető szolgálóit, amely feljogosítja őket az Egyház képviseletére és tevékenységének végzésére kórházakban, börtönökben, iskolákban, képzési intézményekben.

3.§ Az Egyház küldetése

Az Egyház hitelveit külön okirat, a Szabadkeresztény Egyház Hitvallása tartalmazza, amely tartalmában összhangban van az egyetemes keresztény hitvallások (pl. az ún. Apostoli Hitvallás) hitelveivel. Egyetlen mindenható, örökkévaló Istenben hiszünk, aki a látható és láthatatlan mennyei világ Teremtője, aki három személyben jelentette ki magát, mint Atya, Fiú és Szent Szellem (más megfogalmazás szerint Szentlélek). Hisszük, hogy az Isten által ihletett kinyilatkoztatás számunkra a Biblia, az Ó- és Újszövetség 66 könyve, amelyből megérthetjük Őt, jellemét, cselekedeteit és szándékait, és amely a zsinórmérték, amelyhez alakítanunk kell gondolkodásunkat, cselekedeteinket, és tanításunkat, egyénileg és közösségeinkben egyaránt.

Hisszük, hogy Isten az embert arra teremtette, hogy Ővele közösségben éljen, de ebből az állapotából elbukott, Tőle elidegenedett. Hisszük, hogy a Fiú Isten lett emberré Jézus Krisztus személyében, hogy tökéletesen bemutassa Istent, és a kereszten elszenvedett váltsághalál által megmentsen minket a bűn, a halál, a hiábavaló élet fogságából. Harmadnap feltámadt, kitöltötte ránk Szellemét, hogy az Istennel helyreállt kapcsolat örök dicsőségét nyerje mindenki, aki megtér Őhozzá, és hisz az Őróla szóló örömüzenetben. Hisszük, hogy ennek az örömüzenetnek hordozója és hirdetője az egyetemes Egyház, a Krisztusban üdvösséget nyert emberek közössége. Ennek az egyetemes Egyháznak része a Szabadkeresztény Egyház is.

(Istentiszteletek, összejövetelek, egyházi alkalmak)

A Szabadkeresztény egyház életének meghatározó összejövetele a hétvégi Istentisztelet, mely során a gyülekezet közössége és az érdeklődők is találkozhatnak Istennel és egymással. Az Istentiszteletek során Isten Igéjének hirdetése, prédikálása mellett, a gyülekezet együtt imádja, dicsőíti Istent énekben és imában, közbenjár, megtérésre hív, részesül a Szent Szellem jelenlétének munkájában, alkalmaként úrvacsorái közösséget tart. A gyülekezetek életének rendszeres eseménye még a házaknál megtartott közösségi alkalmak, bemerítkezési összejövetelek, valamint evangélizációs alkalmak, konferenciák, dicsőítő alkalmak stb. A Szabadkeresztény Egyház összejöveteleinek részletesebb kifejtése az egyház Szervezeti És Működési Szabályzatában, a 2.2. pontban megtalálható.

4.§ Az Egyházvezetése, működése és döntéshozatala

5.§Az Egyház gyülekezetei

6.§ Az Egyház vagyona és gazdálkodása

7.§ Záró rendelkezések

Debrecen, 2021. február 20.

A Szabadkeresztény Egyház Alapszabályának melléklete:

I. Az Egyház önálló jogi személyiséggel rendelkező gyülekezetei:

Debreceni Szabadkeresztény Gyülekezet

Székhely: 4026. Debrecen, Mester utca 24.

Képviselő: Szilágyi Zsolt

Hajdúböszörményi Szabadkeresztény Gyülekezet

Székhely: 4220, Hajdúböszörmény, Polgári u. 154

Képviselő: Rácz Csaba

Miskolci Szabadkeresztény Gyülekezet

Székhely: 3530. Miskolc, Lonovics József utca 5.

Képviselő: Nagy Attila

Pesterzsébeti Szabadkeresztény Gyülekezet

Székhely: 1201. Budapest, Vörösmarty utca 162.

Képviselő: Gere József

Szigetszentmiklósi Szabadkeresztény Gyülekezet

Székhely: 2310. Szigetszentmiklós, Tököli út 26

Képviselő: Szabó Zoltán

Tengelici Szabadkeresztény Gyülekezet

Székhely: 7054 Tengelic, Kossuth Lajos u. 44

Képviselő: Bujdos Zoltán

Zuglói Szabadkeresztény Gyülekezet

Székhely: 1149 Budapest, Angol u. 44.

Képviselő: Dr. Nagy Dániel

II. Az Egyház önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetei:

Dicsőítő és Próféta Iskola

Székhely: 4030. Debrecen, Óvoda utca 37/B

Képviselő: Dr. Lakatos Péter

Alabástrom Projekt

Székhely: 7130. Tolna, Kossuth utca 27.

Képviselő: Hámori Attila, Mikes Attila, Szilágyi Zsolt

III. Önálló jogi személyiséggel nem rendelkező gyülekezetek:

Békéscsabai Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 35

pásztor: Mecseki János

Bonyhádi Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 7150. Bonyhád, Iparos udvar 2.

pásztor: Torda Tibor

Demecseri Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 4516. Demecser, Szabolcsvezér út 51.

pásztor: Peres János

Érdi Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 2030. Érd, Bajcsy Zsilinszky út 163

pásztor: Szakály Sándor

Gávavencsellői Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 4243. Gávavencsellő, Kazinczy út 24

pásztor: Nagy Márton Géza

Hencidai Szabadkeresztény házi közösség

Cím: 4123. Hencida, Csokonai utca 26.

pásztor: Szűcs Lajos

Méhteleki Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 4975. Méhtelek, Petőfi utca 10.

pásztor: Kovács Edgár

Nyíregyházi Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 4400. Nyíregyháza, Hunyadi utca 40.

pásztor: Benke Mihály

Putnoki Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 3630. Putnok, Petőfi Sándor út 30.

pásztor: Rátonyi Tibor

Ráckevei Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 2300. Ráckeve, Móricz Zsigmond utca 18.

pásztor: Szabó Zoltán

Szendrőládi Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 3751. Szendrőlád, Ady Endre út 7.

pásztor: Lakatos Zsolt

Szolnoki Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 5000. Szolnok, Móricz Zsigmond út 16.

pásztor: Földi István

Tiszavasvári Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 4440. Tiszavasvári, Széles utca 1

pásztor: Vadász Dezső

Uszkai Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 4952. Uszka, Fő utca 16.

pásztor: Kovács Edgár

Vasmegyeri Szabadkeresztény Gyülekezet

Cím: 4502. Vasmegyer, Kossuth út 145

pásztor: Tóth János

IV. Önálló jogi személyiséggel nem rendelkező országos intézmény:

Búzamag Bibliaiskola

Székhely: 1149. Budapest, Angol u. 44.

Igazgató: Kerekes Ernő

Szabadkeresztény Misszió

Székhely: 2310. Szigetszentmiklós, Tököli út 26

Képviselő: Szabó Zoltán

Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek és szervezetek képviseletét az Egyház Püspöke látja el.


[1]Az 1924-ben alakult Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezetet a Fővárosi Bíróság 6.Pk. 63356/1990/1 számú végzésével a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 22. §-a alapján 15. nyilvántartási száma alatt egyházként bejegyezte. A Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 34. § (1) bekezdése alapján átalakult vallási tevékenységet végző szervezetté, amely egyház az Ehtv. 36. § (1) bekezdése szerint 2012. március 01. napjától a jogelőd egyház általános jogutódja. A Fővárosi Törvényszék 2021 január 13.-án kelt 9.Pk.60.389/2020/6. számú határozatával nyilvántartásba vett egyházzá minősítette 2019. április 15.-i visszamenőleges hatállyal.