Karitatív

A Szabadkeresztény Egyház célja, hogy gondoskodjon az közösségeinkhez tartozó emberek nem csak szellemi, hanem fizikai szükségleteiről is. Az Isten beszéde egyértelműen hív minden hívőt, hogy segítse a környezetében élő szegényeket, rászorulókat, árvákat és özvegyeket. Kiemelt projektünk, amin az egyház évek óta dolgozik, hogy a közösségeinkhez tartozó és környezetünkben élő rászoruló gyerekeket meg tudjuk ajándékozni karácsony […]

Külmisszió

Jézus Nagy Missziós Parancsának megfelelően a Szabadkeresztény Egyház elkötelezett a külmisszió iránt. Ezen a területen szoros összhangban és együttműködésben mozdul az IPHC nemzetközi misszióival.

Alabástrom projekt

A Szabadkeresztény Egyház felekezeti határok felett átívelő prófétai és dicsőítő mozgalmának fontos missziója.