A Szabadkeresztény Egyház felekezeti határok felett átívelő prófétai és dicsőítő mozgalmának fontos missziója. Önálló összejövetelekkel, több felekezetből a közös szolgálatért összekapcsolódó résztvevőkkel.

Bibliai mottója: „Istennek mindenki számára van mondanivalója” Lk 7.37-40

Az Alabástrom Projekt egy eszköz az egyház fejlődésének segítésére, támogatására. 

Szolgálatunk célja, hogy minden ember számára elérhetővé tegyük a dicsőítés és az imádat légkörét egy bensőséges – otthoni – környezetben, az online téren keresztül. Emellett legyen megtapasztalható a Szent Szellem munkája és üzenete a Zoom felületen keresztül. Isten Királyságát szeretnénk építeni azáltal, hogy egységben mozdulnak a felekezetek és szolgálatba állnak a hívők.